GENOMFÖRDA PROJEKT

Här är en lista på några projekt som vi har genomfört

TRÄDGÅRDSFIX

September 2020

Här var det lite av varje. Gräva bort gamla rabatter. Gräva planteringshål för nya granar. Ta bort grus från en gång som skulle stenläggas. Anlägga grus längs med grunden samt stensätta. Och  anlägga stenkistor för dagvatten.

SNICKERI OCKSÅ

Juni 2020

Framsidan på huset behövde fräschas upp, så kunden ville bygga en markplacerad altan. Inget grävande här - bara snickeri.

GRÄVA FÖR STENTRAPPA SAMT ANLÄGGA NY GRÄSMATTA

Maj 2020

Kunden lät bygga en ny altan och ville samtidigt anlägga en ny stenlagd gångväg samt planera och anlägga en ny gräsmatta.

LETA EFTER LÄCKA, DAGVATTEN

Maj 2020

Kunden hade problem med vatten som tränger in i källaren vid kraftigt regn. Så det blev till att gräva upp längs med fasaden och leta möjliga problem. Det visade sig att en sandfångstbrunn var helt igensatt, så det blev till att slamsuga snarare än att gräva. Men det löste sig!

ANLÄGGA NYTT AVLOPP

Maj 2020

Kommunen krävde nytt avlopp så kunden hade själv bestämt vilken typ av anläggning som skulle installeras, men behövde hjälp med grävningen. Det innebar att gräva ner nya avloppsrör, gräva ner avloppstanken samt anlägga en markbädd.

DRÄNERING AV VILLA SAMT SÄTTA NY ISOLERING

April 2020

Kunden önskade dränera om sin villa samt isolera grunden.

 
  • LinkedIn

©2020 Östnora Invest AB.

2020-06-11 16.19.45.jpg